Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Larvik kommune ønsker arrangement og aktivitet i kommunen. Denne veilederen er ment som en hjelp til dem som skal arrangere og gir informasjon om de forventninger og krav det offentlige setter i forbindelse med dette. Kommunen er opptatt av å bidra og veilede arrangører, så ta kontakt med oss.

Arrangementsveilederen inneholder informasjon om hvilke myndigheter som gir nødvendige tillatelser i forbindelse med offentlige arrangementer, j.fr Politivedtektene §§ 71. og 7.2:

 • Politiet, Vestfold Politidistrikt
 • Statens Vegvesen
 • Mattilsynet
 • Larvik kommune:
  • Larvik brannvesen
  • Servering og skjenking
  • Helsemyndigheten ifm støy
  • Kommunalteknikk (kommunal vei, parker og friområder)
  • Kultur og fritid

Avhengig av hvor et arrangement skal foregå, arrangementets omfang, innhold og eventuell servering, skal det søkes om tillatelse hos en eller flere av disse myndighetene.

Arrangør må selv på grunnlag av arrangementets karakter og omfang vurdere hvilke myndigheter det må søkes tillatelse hos.

 • Alle arrangementer på offentlig sted skal av arrangør søkes om eller meldes til politiet. Om det er tilstrekkelig med en melding eller om det må søkes om særskilt tillatelse avhenger av arrangementets karakter og omfang.
 • Arrangør av offentlige arrangement som skal finne sted i lokaler/bygg som ikke på forhånd er godkjent som forsamlingslokaler, skal søke brannvesenet om tillatelse. Arrangør har selv ansvar for å orientere seg om lokalet/bygget er godkjent eller ikke godkjent som forsamlingslokale.
 • Ved alle arrangement som skal foregå utendørs i kommunens parker, på torg, kommunal vei og andre plasser skal det søkes om tillatelse hos kommunen som grunneier om leie/bruk av området.
 • Ved alle arrangement hvor det skal serveres alkohol eller foregå servering skal det søkes om tillatelse fra kommunen.
 • Skal det serveres mat, må det søkes om tillatelse fra Mattilsynet
 • Ved bruk av riksvei/fylkesveier er det Statens vegvesen som gir tillatelse.