Anleggsprosjekter vei, vann og avløp

Informasjon om når og hvor Larvik Kommune fornyer sitt vei-, vann- og avløpsnett.

Larvik Kommunes vei-, vann- og avløpsnett rehabiliteres der hvor det er nødvendig, fordi det er dårlig eller i forbindelse med andre arbeider i området. Det er stort etterslep på rehabilitering, både her i kommunen og ellers i landet. Derfor bevilger Larvik Kommune cirka 80 mill. kroner årlig til fornyelse av vei-, vann- og avløpsnettet sitt. Aldri før har det blitt rehabilitert så mye av dette som i de siste årene. Derfor er det vanligvis flere prosjekter som pågår samtidig.

Her får du en oversikt over vei-, vann- og avløpsprosjekter som enten pågår eller starter snart i Larvik Kommune. For mer informasjon klikk på nedenfor stående lenker: