Øya-krysset

Øya-krysset er sterkt trafikkert i rushtid og ved ankomst av ferjene fra Hirtshals, blir det problemer i krysset. Krysset er også dårlig tilrettelagt for syklende og gående.

Godssporet til Larvik havn går rett gjennom krysset. Samferdselsdepartementet har nylig bevilget 8,2 mill. kr til midlertidig utbedring av krysset. Nordgående løp ut av krysset skal utvides, og fotgjengerovergangene i krysset skal sikres.