Miljøutfordringer – natur, kultur og bomiljø

Larvik er omringet av nasjonale interesser, som Numedalslågen, Farrisvannet og Bøkeskogen, samt nasjonal industrihistorie. Det er utfordrende å ivareta hensynet til områder med nasjonal og regional verdi, samtidig som man skal legge til rette for og utvikle et framtidsrettet transportsystem i og gjennom byen.