Videre utvikling av Indre havn

Det tidligere havne- og ferjeområdet skal utvikles til det beste for byen og byens befolkning. Mulighetsanalysen skal se på dette i lys av de andre prosjektene for samferdsel og byutvikling.