Realkompetansevurdering

Den som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, har også rett til å bli realkompetansevurdert. Dette må ses i sammenheng med den voksnes rett til rådgiving etter § 4A-8. I rådgivingen kartlegges det hvilken opplæring den voksne har behov for. For voksne med rett til grunnskoleopplæring er realkompetansevurderingen gratis.

Realkompetansevurdering ved Larvik læringssenter

Fase 1: Veiledning og avklaring

 • Søkeren tar kontakt med kommunen. Det avklares om søkeren ønsker grunnskoleopplæring eller realkompetansevurdering for å avklare om søker har kompetanse som tilsvarer norsk grunnskole.
 • Avklaring av rettigheter (rett til grunnskole?)
 • Dersom det viser seg at søker skal realkompetansevurderes i hele fag settes det opp avtale med rådgiver. Dersom søker skal vurderes i deler av fag gjøres det avtaler med aktuelle faglærere.

Fase 2: Avtale med rådgiver: Kartlegging av søkers kompetanse

 • Avklaring av søkers målsetting (hvorfor realkompetansevurdering?)
 • Kartlegge skolegang og arbeidserfaring.
 • Kartlegging av formell, ikke-formell og uformell kompetanse. På grunnlag av informasjonen avgjøres hvilke fag søker skal kartlegges i.
 • Informere om søkers muligheter ved en eventuell godkjenning av realkompetanse.
 • Rådgiver gjør avtaler med aktuelle faglærere og gir dem informasjon som har kommet fram i fase 1 og 2.

Fase 3: Vurdering og verdsetting av søkers kompetanse

 • Faglærere kartlegger kandidatens kompetanse.
 • Noe om metodene i hvert av fagene? Skriftlig/muntlig/tidsbruk.

Fase 4: Dokumentasjon: enkeltvedtak og kompetansebevis

 • Faglærer/e skriver enkeltvedtak.
 • Ved bestått i alle fag skriver kontorpersonell kompetansebevis/vitnemål.
 • Kandidaten presenteres for resultatet. Ved ikke bestått veiledes kandidaten om sine muligheter videre.