Verdiplattform

I Larvik kommune jobber vi etter følgende verdier: 

Nysgjerrig - Ærlig - Raus = NÆR