Kontakt oss

Larvik Læringssenter
Postadresse: Postboks 2020
3255 Larvik
Telefon:   33 17 31 50
Epost: lls@larvik.kommune.no
 
Besøksadresser
Norskskolen: 


avd. Tollboden
Fresjeveien 12
3257 Larvik

Storgata 19A
3256 Larvik
Telefon:  33 17 31 50 
 
Voksenopplæringa:  Nansetgata 5
3256 Larvik 
Telefon:  33 17 13 40 
 
Verket:   Kongegata 1 
3256  Larvik
Telefon:  982 31 906