Digital hver dag

Digital hver dag er et felles kommunalt utviklingsprosjekt med NAV flyktning og Larvik læringssenter. Navnet spiller på at det er svært vanskelig å leve i Norge i dag uten å være digital. Digital kompetanse er en forutsetning for å kunne delta i samfunns-og arbeidsliv, og mangel på dette kan bidra til utenforskap. Så mange som 800 000 voksne i Norge har svake digitale ferdigheter, og det er derfor at private og offentlige aktører går sammen for å styrke disse.

Vi vil at alle elever i Larvik læringssenter har et personlig digitalt verktøy hver, og at dette brukes aktivt og daglig i alle våre tilbud. NAV flyktning og NAV Larvik er med å finansiere dette fordi de en stor del av elevene også er tilknyttet dem.


Digital hver dag kan deles opp i tre hovedfaser, hvor vi nå er inne i siste:

  1. Forberedelser
    Utprøving av programvare og utstyr samt oppbygging av infrastruktur. Her har vi hatt et godt samarbeid med kommunens IT-avdeling.

  2. Opplæring ansatte
    Vi valgte Google Suite for Education som plattform. Dette er også Larvik kommunes valg for grunnskolen og vi har et et godt samarbeid med de som står for innføringen av dette der. Som digitale verktøy valgte vi en blanding av iPad og Chromebooks. Alle ansatte i Larvik læringssenter og på NAV flyktning har startet opplæring august 2016 i disse temaene.

  3. Oppstart og utvikling
    Fra august 2017 har vi nådd målet om at alle elevene har et digitalt verktøy. Nå gjenstår bare resten! Utstyr og struktur er på plass, nå skal vi fokusere på erfaringsdeling og utvikling av god hverdagspraksis.