Informasjon om juleferie

Juleferie på
Norskskolen, Voksenopplæringa og Kombinasjonsklassen:

Siste skoledag 20. desember 2017
Første skoledag 3. januar 2018

Juleferie på VERKET:

Siste dag før jul er 20. desember
Oppstart 2. januar 2018