Rett og plikt til norskopplæring

Hvem har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Personer mellom 16 og 67 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:

  • etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktning(utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38)
  • på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53)
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)
  • midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring.

Introduksjonsloven oppstiller et minstekrav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommunene plikter å tilby. Kommunene står derimot fritt til å tilby opplæring utover det loven krever, for eksempel til personer som ikke er omfattet av ordningen.

Les mer om rettigheter til opplæring her