Fritak fra plikt til opplæring

Hva betyr rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Kompetanse Norge. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å få innvilget permanent opphold eller statsborgerskap senere. 

Les mer om fritak fra plikt til opplæring her.