Norskopplæring

Norskskolen tilbyr norskopplæring på dagtid, kveldstid og på nett. Vi tilbyr norskkurs til alle kategorier innvandrere; betalingsdeltakere, rett og plikt / plikt og intro deltakere.

Kursene gir en innføring til grunnleggende norsk språk og samfunn.
Du vil få grunnleggende kompetanse i norsk gjennom å kommunisere, lese og skrive, og bli bedre forberedt til å møte norsk hverdags- og arbeidsliv. Det vil også hjelpe deg på vei mot norskprøven.


Undervisningen består av å trene 5 ferdigheter gjennom: lese-, lytte-, skrive- snakke- og samtaleøvelser.