Nettkurs

Larvik Læringssenter, avdeling Norskskolen tilbyr norskopplæring til deltakere i hele landet. Opplæringen er nettbasert, med personlig veiledning. Tilbudet gjelder også deltakere som bor i utlandet. Vi tilpasser egne opplæringspakker til bedrifter med spesielle behov, som f.eks. fagspråk, rutiner, rapportskriving og lignende.

Nettbasert norskopplæring

Norskskoleni Larvik er en veletablert skole med et godt tilbud til voksne innvandrere. Nettlærerne er høytkvaliserte. De har lang erfaring i å undervise i norsk som andrespråk på alle nivåer. Nettkurset bygger på Det felles europeiskerammeverket for språk og på Læreplan i norsk ogsamfunnskunnskap for voksne. Vi benytter «Min vei», som er et nettbasert opplæringsprogram i norsk fra Fagbokforlaget. Her lærer deltakerne å forstå, lytte, lese, skrive og snakke norsk. Deltakerne lærer også om det norske samfunnet. Kursene fører fram til de nasjonale norskprøvenepå nivå A1, A2, B1 og B2.

Om nettkurset

 • Du får brukerlisens med ubegrenset tilgang til «Min vei».
 • Du får veiledning og oppfølging av egen nettlærer.
 • Du får individuelt tilrettelagt opplæring tilpasset ditt nivå og dine behov.
 • Som nybegynner starter du på et A1 nivå. Du som kan litt norsk, vil få tilbud om en språktest, som viser hvilket nivå du bør begynne på.
 • Du må jobbe selvstendig.
 • Du kan jobbe så mye du vil, når du vil og hvor du vil.

Du lærer norsk ved å:

 • Lese både skjønnlitteratur og faktatekster.
 • Lytte til ulike typer tekster.
 • Skrive tekster i forskjellige sjangre som nettlærerretter og kommenterer.
 • Snakke og sende egne taleoppgaver som nettlærerkommenterer muntlig.
 • Arbeide selvstendig med interaktive oppgaversom inneholder ord- og innholdsforståelse,grammatikk, rettskrivning og lydinnlæring.

Kursavgift

For deltakere som har rett og plikt til norskopplæring er kurset gratis.
For andre koster kurset 1700 kr. pr. mnd. skoleåret.

Kursstart: Fortløpende.

Oppsigelsestid: 1 måned