Integreringsmottak

Larvik kommune deltar som en av 5 kommuner i Norge i et nasjonalt prosjekt. Prosjektet startet høsten 2016, og er planlagt å vare ut 2018. Sammen med Karrieresenteret i Vestfold, NAV Larvik og Larvik Mottak skal Larvik Læringssenter, avd. Norskskolen, og Larvik Kommune utvikle en modell for fulltidsprogram som 75 av beboerne ved Larvik Mottak følger.

Norskopplæringen som gis i dette prosjektet skal sammen med karriereveiledning, yrkesveiledning, forberedelser til bosetting og UDI sitt informasjonsprogram sette deltakeren i stand til å foreta bevisste valg for fremtidig utdanning, yrkesaktivitet og samfunnsdeltakelse. Det å bo i mottak har tidligere vært forbundet med frivillig aktivitet, som i stor grad handler om «å lette hverdagsbelastingen for beboere, og bidrar bare i mindre grad til kompetanseheving og integrasjonsforberedelse» (Fafo – rapport 2017: 07, Opphold i Asylmottak).

Med prosjekt Integreringsmottak synliggjøres regjeringens ønske om at aktivitetstilbudet i asylmottakene i større grad skal være kompetansefremmende. Obligatorisk norskopplæring og forberedelse på bosetting sammen med tett samarbeid med fremtidig bosettingskommune gjør at deltakerne i større grad enn tidligere kan oppleve forutsigbarhet og forståelse for egen situasjon.