Forberedende yrkespraksis 1, SFO

Hvem passer kurset for?

I første rekke for deltakere på spor 1 og langsomt spor 2 med et språknivå opp mot A1, og deltakere som ikke får godt nok utbytte av mer tradisjonelle undervisningsformer. Kurset kan også passe for deltakere som ønsker å lære mer om yrket Barne- og ungdomsarbeider. Da kan dette kurset fungere som en forberedelse til senere fagopplæring som eventuelt kan føre frem til fagbrev.

Innhold i kurset:

  • Få kunnskap om og erfaring med norsk arbeidsliv, med lover og regler, arbeidskultur, kommunikasjon på arbeidsplassen, arbeidsnorsk osv.
  • Deltakerne får en begynnende yrkesopplæring/fagopplæring som for noen kan føre til jobb og for enkelte være første skritt på veien til fagbrev.
  • Få opplæring i hverdagsmatematikk og bruk av iPad.

Målet med kurset er:

  • Å jobbe mot A2 nivå.
  • Å gi deltakere med lav progresjon i norskopplæringen en alternativ og bedre tilpasset metode for å lære norsk.
  • Å få attest og referanse for arbeidet.

 

Organisering

Antall semester: Ett semester.
Oppstartsdato: 15.januar 2018 på Tollboden.
Ukedager/tidsrom: Mandag-fredag, dagtid.

Arbeidsrettingen gjennomføres ved utplassering i kommunale SFO’er.  Tilbudet organiseres med ½ dag undervisning etterfulgt av ½ dag praksisutplassering.  

Undervisning fra mandag-fredag kl. 08.30-11.00, etterfulgt av språkpraksis i SFO fra kl. 12.00-16.00.
4 dager pr. uke. (Det inngås individuelle avtaler).

Påmeldingsfrist: 

10. januar 2018

For spørsmål eller påmelding: 

Ta kontakt med Monica Kreken-Randsted: 906 41 221 eller monica.kreken.randsted@larvik.kommune.no