Forberedende yrkespraksis

Mange deltakere kan utvikle sine norskkunnskaper raskere, hvis de i tillegg til norskopplæring har mulighet for å delta i arbeidslivet gjennom jobb eller praksisplass. Larvik Læringssenter tilbyr derfor kurs hvor skolebasert norskopplæring kombineres med praksis og opplæring innen et yrkesfag.

Ved å tilrettelegge for fagopplæring og styrke arbeidsrettingen i norskopplæringen blir også deltakerne bedre rustet til å gå ut i arbeidslivet. Deltakerne får undervisning i norsk, arbeidslivskunnskap, bransjenorsk, økonomi og data.

Vi hjelper deltakerne med å finne praksisplass.

Kursene er delt inn i to nivåer:

FYP 1, SFO
Kurset er for deltakere som er på et A1 nivå. Les mer om FYP 1 her.

FYP 2, Salg
Kurset krever bestått nivå A2 ved oppstart, og passer for deg som ønsker å jobbe i varehandelen. Les mer om FYP 2 her.