Forberedende yrkespraksis

Larvik Læringssenter tilbyr per i dag forberedende yrkespraksiskurs for SFO (FYP1 SFO) og Salg (FYP2 Salg).

Forberedende yrkespraksis - Salg

FYP2 Salg er et kurs for deg som ønsker å jobbe innen varehandel eller eventuelt andre serviceyrker. På kurset får du norskopplæring i kombinasjon med fagopplæring og praksis i butikk/bedrift. I norskopplæringen jobber vi mot et B1-nivå, i tillegg til å jobbe med bransjenorsk. Du vil også få undervisning i data, arbeidslivskunnskap og økonomi. Kurset er et heldagskurs med halv uke ute i butikk/bedrift og halv uke i klasserommet. For å kunne begynne på kurset må du være på et A2-nivå i norsk, muntlig og skriftlig.

Gjennom kurset kan du få bransjerettet språkkunnskap og lære norsk mot et B1-nivå. Du vil få en attest og en referanse fra arbeidsplassen, i tillegg til dokumentasjon fra skolen på emner du har vært gjennom i yrkesopplæringen. Kurset vil også gjøre det lettere for deg å ta et fagbrev senere, men først og fremst vil kurset gi deg kvalifikasjoner som gjør det lettere å få jobb.