Karriereveiledning

Larvik Læringssenter tilbyr gratis karriereveiledningstjeneste til alle våre elever.

Hos karriereveileder får du råd og veiledning om framtidig utdanning og yrke. Du får hjelp til å søke på skoler og universitet, og til å få godkjent utdanning fra hjemlandet. Karriereveilederen hjelper deg også med å løse problemer som oppstår i forhold til skolen og hjelpeapparatet, og med å ta kontakt med offentlige etater.

Karriereveiledningstjenesten er et samarbeid med NAV Larvik.