Fargespill Larvik

Fargespill Larvik består av over 100 barn og ungdom fra hele verden! Aktørene kommer fra rundt 25 forskjellige land, inkludert Norge, og er i alderen 6-22 år. De fleste har kommet til Larvik som flyktninger og asylsøkere.

Forestillingene tar utgangspunkt i sang, folkesanger, regler og dans som barna og ungdommene har med seg fra sin bakgrunn og kultur. Satt sammen med norsk musikktradisjon og global ungdomskultur som rap, beat-box og hip-hop forteller barna og ungdommen sin historie - fortellingen om hvem de er og hvor de kommer fra.

Fargespill Larvik er etter modell og sertifisering fra Fargespill i Bergen, og tilsvarende Fargespill prosjekter finnes blant annet i Trondheim, Kristiansand og Ålesund

Følg oss på Facebook : Fargespill Larvik 

Følg oss på Instagram: fargespill_larvik