Om kulturskolen

Kulturskolen har flotte lokaler som gjør kulturskolen til et godt lære- og arbeidssted og et viktig ressurssenter i lokalsamfunnet. Kulturskolen har et bredt og variert faglig tilbud og en høy kvalitet på opplæringen i kunst- og kulturfagene. Kulturskolen arbeider hele tiden for å bli bedre i sin undervisning ved å ta i bruk nye former for metoder, organisering og former for samarbeid.

Lokaliteter og utstyr

Larvik Kulturskole, Sliperiet ligger i Hammerdalen i Larvik. Lokalene rommet tidligere Fritzøe tresliperi som ble anlagt i denne bygningen i 1875. Bygningen er ombygget og modernisert en rekke ganger. Driften opphørte i år 2000. Sliperiet er nå totalrenovert og tilpasset Kulturskolen i Larvik (åpnet august 2008), samt Studio Nilles Danseskole.

Sliperiet framstår nå som flotte spesialinnredede lokaler med Totalareal på 4.254 m2.

Lokalene er inspirerende, praktiske og godt tilrettelagte lokaler som gjør kulturskolen til et godt lære- og arbeidssted og et viktig ressurssenter i lokalsamfunnet.

Kulturskolen som ressurssenter i lokalsamfunnet

Larvik kulturskole i Sliperiet består av en rekke godt utstyrte spesialrom som er tilpasset ulike funksjoner.

Sliperiet rommer flere dansesaler, teatersal, musikkavdeling med spesialinnredet orkestersal, storbandrom og en rekke undervisningsrom.

I 2.etage ligger det en svært godt utbygd visuell avdeling med egne rom for film og animasjon, keramikk, maling, tegning og ulike former for trykk.

Sliperiet rommer også en stor sal, Pressverksalen, med plass til 800 mennesker.

Sliperiet virker som et ressurssenter i lokalsenteret og rommer nå Larvik Kulturskole, administrasjon for Kultur, idrett og fritid. Vestviken filmsenter har også sitt kontor i Sliperiet.

Danseskolen Studio Nille med sine 500 elever har også sin undervisning i Sliperiet

Sliperiet er også øvingslokaler for frivillige lag slik som korps, storband, teater, kor, seniorklubb med mer.

Den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken har også ofte prosjekter og verksteder i Sliperiet

Kulturskolen og Sliperiet som ressurs for eksterne arrangører

Sliperiet er godt egnet for diverse utleie i helger osv.

Larvik kulturskole sitt undervisningstilbud.

Kulturskolen har et bredt og variert faglig tilbud og har en høy kvalitet på opplæringen i kunst- og kulturfagene.

Dette er bl.a. i forbindelse med musikk og amatørvirksomhet slik som samlinger med regionkorps i regi av NMF, Ung symfoni, talentfestival i regi av kulturskolerådet, seminarer med ulike korps

Lokalene leies også ut i forbindelse med kongresser, kurser, foredrag. Det er også godt egnet til konserter, forestillinger med mer.

Det er også et samarbeid med kulturhuset Bølgen om en del arrangementer. Dette er bl.a. større arrangement slik som, NM for skolekorps, UKM, lokalt og nasjonalt, Kulturnatta og Barnas Verdensdager med mer.

Organisasjonen

Larvik kulturskole

Larvik kulturskole har ca 1.300 elever og har undervisningstilbud til en gruppe fra 0 – 100 år

I alt er det rundt 30 lærere tilknyttet Larvik kulturskole.

Kulturskolen sitt fagtilbud er organisert I tre seksjoner som er musikk, visuelle kunstarter og kreativ