Sliperiet

Utdeling av skriv/dokument

Vi har nå fått den nødvendige informasjonen fra Fritzøe Eiendom, og vil starte utdeling av oblater uke 49. Da det er mange elever tilknyttet Larvik kulturskole og Studio Nille, har dette tatt noe tid for Fritzøe Eiendeom å organisere – det beklager vi.
Foreldre/foresatte kvitterer ut et dokument/skriv fra resepsjonen til Larvik kulturskole. Det kan i første omgang kvitteres ut ett skriv per ordinære elevplass på Larvik kulturskole. På dette skrivet står det informasjon om videre fremgangsmåte. I korte trekk må skrivet medbringes Fritzøe Eiendom sitt kontor på Sanden 1 for registrering, samt knyttes opp mot et kredittkort. Dere får da selve oblatet på Fritzøe Eiendom sitt kontor. Åpningstider for dette kontoret samt kart får dere utdelt i resepsjonen til Larvik kulturskole.
Utdelingstidpunkter skriv/dokument uke 39:
Mandag 14.00 – 16.00
Tirsdag 15.00 – 17.00
Onsdag 14.00 – 18.00