Parkeringssituasjonen Sliperiet

Nytt tilbud for foreldre/foresatte til elever Larvik kulturskole

Ang parkeringssituasjonen ved Sliperiet/Larvik kulturskole
Med bakgrunn i de endrede satsene for parkering tilknyttet Larvik kulturskole, har vi sammen med Fritzøe Eiendom kommet frem til følgende løsning: 

Foreldre/foresatte til elever ved Larvik kulturskole kan få utdelt en oblat som legges i bilens frontvindu. Denne oblaten gir fri parkering i 1,5 time. Parkering utover dette belastes automatisk gjeldende satser. 

For at oblaten skal fungere må den registreres via internett og det må knyttes et betalingskort til den. Informasjon om hvordan dette gjøres vil dere få ved utdeling av oblaten.

Vi på Larvik kulturskole håper dere opplever dette som en god løsning på parkingssituasjonen, og at det vil føre til en oversiktlig trafikksituasjon, samt rom for å følge elevene til undervisningen. 

Dersom dere ønsker en slikt oblat ber vi dere melde fra til deres lærer, så vi får en oversikt over hvor mange vi skal bestille. Utdelingen vil foregå i resepsjonen i 1.etasje, tidspunkt kommer vi tilbake til.

 

Administrasjonen
Larvik kulturskole