Valg

I 2017 er det Stortings- og samtingsvalg. I Larvik kommune er det anledning til å forhåndsstemme både til Stortings- og sametingsvalget, men på valgdagene 10. og 11. september er det kun anledning til å stemme til Stortingsvalget.

Brosjyren "Viktig informasjon til deg som skal stemme" (bokmål) fra Valgdirektoratet. Se her for nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og andre språk.

Tidligstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks og som IKKE kan avgi stemme i forhåndsstemmegivningsperioden 10. august - 8. september eller på valgdagene 10. og 11. september, bes henvende seg til Servicesenteret, Larvik kommune, Feyers gate 7, 3256 Larvik for å avtale tid for tidligstemmegivning mandag - fredag i perioden 1. juli - 9. august. Telefon: 33 17 10 10. Epost: servicesenteret@larvik.kommune.no.

Velgere som ikke bor eller ikke er manntallsført i Larvik kan også avgi tidligstemme hos oss. Vær også oppmerksom på at ikke er alle kommuner har valgdag 10. september. Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort.

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivningsperioden er 10. august - 8. september. 

Forhåndsstemmegivning kan gjøres både til Stortings- og sametingsvalget følgende steder i perioden: 

Servicesenteret, Larvik kommune. Feyers gate 7, 3256 Larvik. Det tas i mot forhåndsstemmer i forhåndsstemmegivningsperioden mandag-fredag kl. 09.00-15.15. Merk: Vi har også åpent lørdagene 26. august og 2. september kl. 10.00-14.00.

Larvik bibliotek. Nansetgata 29, 3256 Larvik. Det tas i mot forhåndsstemmer i forhåndsstemmegivningsperioden mandag-torsdag kl. 09.00-20.00. Fredag kl. 09.00-16.00. Lørdag kl. 09.00-14.00. Merk: Torsdag 10. august kl. 09.00-15.00. Fredag 11. august kl. 09.00-15.00.

Stavern bibliotek. William Sverdrups gate 13, 3290 Stavern. Det tas i mot forhåndsstemmer i forhåndsstemmegivningsperioden mandag, onsdag og fredag kl. 11.00-16.00. Tirsdag og torsdag kl. 13.00-19.00. Lørdag 11.00-14.00. Merk: Torsdag 10. august kl. 11.00-15.00. Fredag 11. august kl. 11.00-15.00.

Hvis du ikke er innført i manntallet til stortingsvalget i Larvik kommune kan du allikevel forhåndsstemme i Larvik, men du må gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00. 

Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort ta kontakt med oss. 

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Det gjennomføres lukkede forhåndsstemmegivninger ved en del institusjoner. Dette annonseres ikke offentlig. 

Stemme hjemme (ambulerende forhåndsstemmegivning)

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet valgdagene eller forhåndstemmelokalet i forhåndsstemmegivningsperioden, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Dette informeres det om på gjeldende institusjoner. 

Søknadsfrist 5. september

Å stemme hjemme heter ambulerende forhåndsstemmegivning og søknad må sendes innen fristen til elektronisk postmottak: postmottak@larvik.kommune.no eller postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. 

I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. 

Stemmegivning på valgdagene

I Larvik kommune kan man kun stemme til Stortingsvalget på valgdagene, og ikke Sametingsvalget. Alle valgkretser unntatt Hvarnes og Kjose har åpent valgdagen søndag 10. september kl. 14.00-18.00. Alle valgkretser har åpent valgdagen mandag 11. september kl. 09.00-21.00. 

Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. (Hvis du har glemt eller mistet valgkortet har vi mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg.) 

Valgkretser og stemmesteder (valglokaler):

 • 01 Berg (Berg skole, Søndersrødveien 27, 3295 Helgeroa)
 • 02 Sky (Sky skole, Kleiverveien 151, 3268 Larvik)
 • 03 Kjose (Eikvang, Kjose IL, Kjoseveien 509, 3268 Larvik) KUN MANDAG
 • 04 Stavern (Stavernhallen, Kakenveien 2, 3290 Stavern)
 • 05 Larvik sentrum Vest (Sliperiet, Hammergata 15, 3264 Larvik)
 • 06 Larvik sentrum Øst (Farrishallen, Ahlefeldtsgate 4, 3262 Larvik)
 • 07 Kvelde (Kveldehallen, Kveldeveien 238, 3282 Kvelde)
 • 08 Hvarnes (Hvarnes skole, Hedrumveien 2697, 3282 Kvelde) KUN MANDAG
 • 09 Bommestad (Bommestadhallen, Rauanveien 491, 3270 Larvik)
 • 10 Nanset (Fagerli idrettshall, Kremleveien 5, 3271 Larvik)
 • 11 Østre Halsen (Østre Halsen skole, Storgata 29, 3260 Larvik)
 • 12 Tjodalyng (Tjodalyng skole, Vikveien 12, 3280 Tjodalyng)

Listeforslag

Følgende partier har levert inn listeforslag i Vestfold til Stortingsvalget 2017:

Følgende partier har levert inn listeforslag i Valgkrets 7 Sør-Norge til Sametingsvalget 2017:

 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Árja
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Samefolkets Parti (SfP)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Høyre (H)
 • Nordkalottfolket
 • Šiella

Manntallet for stortingsvalget

For å kunne avgi stemme ved stortingsvalget må du stå i manntallet. Manntallet for Larvik kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret. Larvik kommune. Feyers gate 7, 3256 Larvik. senest 13. juli. Det er valgmanntallet per 30. juni som gjelder. Begrunnet klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Larvik. Epost: postmottak@larvik.kommune.no
Hvis du har flyttet til Larvik kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten avgi tidligstemme eller forhåndsstemme i Larvik kommune, ellers må du avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført (altså ikke i Larvik kommune).
Alle velgere som er registrert i manntallet får tilsendt et eget valgkort for stortingsvalget. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet.

Sametingets valgmanntall

For å kunne avgi stemme ved sametingsvalget må du stå i Sametingets valgmanntall. Valgmanntallet for Larvik kommune er utlagt til offentlig ettersyn på Servicesenteret. Larvik kommune. Feyers gate 7, 3256 Larvik. Det er valgmanntallet per 30. juni som gjelder. Begrunnet klage over feil i valgmanntallet sendes: Sametinget. Epost: samediggi@samediggi.no

OBS! Du kan kun avgi tidligstemme eller forhåndsstemme ved sametingsvalget i Larvik kommune. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved sametingsvalget i Larvik kommune på valgdagene 10. og 11. september. Dette fordi vi har færre enn 30 personer i valgmanntallet.

Alle velgere som er registrert i valgmanntallet får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget bes du kontakte Sametinget. Telefon: 78 47 40 00. Epost: samediggi@samediggi.no
Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.