Valglokaler

Du finner ditt valglokale i listen nedenfor.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Servicesenteret på tlf. 33 17 10 10 mellom kl. 09.00-15.30.

Stemmekrets

Stemmested

Åpningstider

01 Berg

Berg skole

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

02 Sky

Sky skole

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

03 Kjose

Eikvang, Kjose

14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

04 Stavern

Stavernhallen

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

05 Larvik sentrum krets vest

Sliperiet

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00
06 Larvik sentrum krets øst Farrishallen 13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

07 Kvelde

Kveldehallen

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

08 Hvarnes

Hvarneshallen

14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

09 Bommestad

Bommestadhallen

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

10 Nanset

Nanset skole

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

11 Østre - Halsen

Østre Halsen skole

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00

12 Tjodalyng

Tjodalyng b.skole

13. september
kl. 14.00 - kl. 18.00
14. september
kl. 09.00 - kl. 21.00