Ordfører

 

Ny giv for Larvik!

Vi skal gjenskape entusiasmen og engasjementet for det nye Larvik. Kommunens potensial for utvikling, velferd og levende fellesskap skal forløses ved å etablere langsiktige utviklingsstrategier med perspektiver på minst tyve år.


Jeg har høye ambisjoner på vegne av Larvik fordi jeg tror på viljen, mulighetene, positiviteten og skaperkraften til menneskene her. Fantastisk natur og Larviks gunstige beliggenhet er fortrinn det er fornuftig å bygge videre på. Målsettingene våre er å bedre levekår for innbyggerne, flere framtidsretta bedrifter, nye arbeidsplasser og sterkere tilflytting. Dette skaper verdier kommunen kan høste av. 

Slik vil vi bygge grunnlaget for økt offentlig velferd med en bedre skole, styrke omsorgen og trygge lokalsamfunnene i hele kommunen vår.

Ordfører Rune Høiseth

 

Telefon: 33 17 16 20
Telefax: 33 17 16 04
Epost:

rune.hoiseth@larvik.kommune.no

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00