Planforslag

Nedefor finner du de siste arealplaner som er varslet, igangsatt eller vedtatt.

Planlegging igangsatt

 • Jernbane - Inter City Tønsberg-Larvik
 • Solhaug gbnr. 2011/4
 • Tagtvedt, område S1
 • Framparken vest
 • Lovisenlund idrettspark

Planforslag

 • Amundrød syd
 • Forretning Farriseidet
 • Helgeroa BN2-Barkevikveien
 • Rabben
 • Solli-Tronsrød

Endelig vedtatt arealplan

 • Grandkvartalet
 • Lille Herfellstein-gbnr. 1110/122
 • Husebykroken - parkering
 • Bommestad næringsområde - mindre endring
 • E-18 Bommestad - Sky, omregulering gang og sykkelvei
 • Skreppestadveien gbnr. 1014/71 m.fl.
 • Allum Skytebane
 • Brattås massedeponi - Sedimenteringsbasseng
 • Høymyr industriområde
 • Kommunedelplan for Stavern
 • Kommuneplanens arealdel 2015-2027
 • Nevlungen Øvre
 • Torpefeltet 9 og 10
 • Øvre Verksgård, gbnr. 3020/2817
 • Danebu - områderegulering