Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunestyret behandlet i sak 161/12 den 24.oktober 2012, Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 i Larvik. Ny behandling om forlengelse av planen til og med 2020, ble gjennomført den 21.oktober 2015 i sak 132/15.

Kommundelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2013-2020

Les nettversjonen (iPaper)

Last ned (PDF)

Nytt vedtak om forlengelse av planen frem til og med 2020 finner du her

Retningslinjer 2013-2016 (2020)

Rullering av prioriterte handlingsprogram fra 2010

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2020