Huset - Greveveien

Tanken bak etableringen av "Huset" (1995) var å skape en møteplass for mennesker som slet med psykiske problemer.
Hovedmålet er å skape en arena for trygghet, trivsel , trening og personlig vekst. "Husets" grunnleggende verdier er basert på brukerstyring og empowermentfilosofien. Vi er stadig i utvikling og har mange fremtids- visjoner.

 

Leder: Nina Kvalvik
Telefon: 33 17 36 60
Epost: nina.kalvik@larvik.kommune.no
Hjemmeside: www.husetlarvik.no
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530