Grafisk

Aok grafisk produserer grafisk matriale for private, kommunen sentralt og oss selv.Vi har maskinpark og kompetanse til å produsere det meste av grafisk matriale og trykksaker. Fra layout og design til ferdig trykksak.

Kontakt undertegnede for et uforpliktende tilbud.

 

Leder: Jan-Thore Foss-Strand
Telefon: 98 23 18 04
Epost: jtfs@larvik.kommune.no