Trening og opplæring

Trening og opplæring gir individuell opptrening og oppfølging til funksjonshemmede med ulike hjelpebehov.
Mestring og trivsel er viktig. Primær-ADL, musikk og aktiviteter tilpasses den enkeltes funksjonsnivå.

Vi vektlegger mulighetene, men er klar over brukernes begrensninger. Mye av arbeidet går til selvstendighetstrening, slik at brukerne opprettholder funksjoner, samt er mest mulig delaktige ut fra
eget funksjonsnivå.

 For å oppnå dette, gjør vi bruk av følgende:

  • ADL-trening (Dagliglivets gjøremål)
  • Kommunikasjonstrening (Tegn til tale, Pictogram, Konkreter)
  • Fysisk trening (grov-/ finmotorisk) ofte i samarbeid med fysioterapeut
  • Sansestimulering (ute i naturen og i våre sanserom)  

I tillegg har vi fellessamling hver morgen med faste punkter, som for eksempel hvem er på jobb idag,
hva skal vi gjøre i løpet av dagen m.m. Dette for å opprettholde forutsigbarheten, som er viktig for
våre brukere.

Vi har også turer, sang/musikk, og enkle formings-/arbeidstreningsaktiviteter.

 

Leder: Torill Throndsen
Telefon:

33 17 36 50

Mobil:

98 23 10 41

Epost: torill.throndsen@larvik.kommune.no
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530