Arbeid og aktivitet

Arbeid og aktivitet har som mål å skaffe en arbeidslignende aktivitet og/ eller opplæring for funksjonshemmede/yrkeshemmede som har en uavklart/nedsatt arbeidskapasitet, uavklart kompetanse eller av annen grunn ikke har foretatt et yrkesvalg. Vedtak gis etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6.b.

Tilbudet gis i form av:

  • Arbeidslignende produksjonsrettet aktivitet
  • Aktivisering – habilitering - rehabilitering - trening
  • Aktivisering- sosialisering

Arbeid og aktivitet har i tillegg det administrative ansvaret for lærlingeordningen i Larvik kommune.

 

Leder: Audun Auby
Telefon: 33 17 10 00
Telefax: 33 17 38 60
Epost:

arb@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530