Ta sjansen!

Arrangementsveileder

For de som ønsker å lage et arrangement i kommunen - stort eller lite.

Her finner du retningslinjer og veiledning til hva og hvor man må søke for forskjellige typer arrangement, mest brukte kommunale stedene for arrangementer i Larvik kommune, og hvilke aktører/etater man må søke om bruk av disse områdene. 

For å forenkle søknadsprosessen har Larvik kommune utarbeidet et søknadskjema.

Søknad med planer og beskrivelser skal sendes elektronisk via Søknadsskjema for arrangement, eller pr post til Postboks 2020, 3255 Larvik.

Last ned PDF versjon av arrangmentsveilederen her.


Det må i tillegg normalt søkes om eller gis melding til:

 

 

Oppfølging av søknad

  • Kommunens representant skal gå igjennom riggplanene med arrangøren før - rigging starter.
  • Kommunen kan også være tilstede under opp- og nedrigging, for å kontrollere arbeidet.
  • For senere dokumentasjon av eventuelle erstatningskrav, bør det fotograferes underveis.
  • Arrangør og oppdragsgiver møtes til ny befaring/evaluering etter nedrigging av større arrangement.