Kontakt oss

For å sikre korrekt journalføring, oppfordrer vi til å sende brev til enhetenes offisielle adresser og e-post till vårt felles e-postmottak: postmottak@larvik.kommune.no.

Arkivverdig e-post som sendes til en av våre ansattes e-postadresser blir journalført.

Kommunenummer: 0709
Kontonummer: 7143.05.00001
Organisasjonsnummer: 948 930 560

Postadresse Fakturaadresse

Postboks 2020
3255 Larvik

postmottak@larvik.kommune.no

Postboks 2014
3255 Larvik

fakturamottak@larvik.kommune.no

Informasjon om faktura til Larvik kommune

 

Sentralbord: 33 17 10 00
Kundebehandlere Servicesenteret: 33 17 10 10
Kundebehandlere Boligkontoret: 33 17 10 75
   
Bestille tolk: 33 17 38 61
Spørsmål på SMS: 98 23 10 01
Faks: 33 17 10 01
Psykososiale kriseteam: 33 18 58 00