Kreativ

BARN 0-6 ÅR


MUSIKK FORENER HJERNE OG HJERTE

I en musikalsk samling leker vi med mange av musikkens elementer - og ved å ta del i/være med i en samling stimuleres også mange av barnas øvrige sosiale og fysiske ferdigheter. En musikksamling inneholder bevegelse, sang, rytmer, lytting og instrumenter. I bunnen for alt vi gjør ligger grunnpilarene; glede og mestring.


KREATIVE FØRSKOLEGRUPPER PÅ SLIPERIET

 

Førskole ved Larvik kulturskole inneholder undervisning og kurs for alderen 1-6 år.

Musikalsk sprell og gode opplevelser!

Sammen synger vi, spiller instrumenter, beveger oss til musikk, utforsker lyd, rytme og regler og har det moro.  De eldste barna på Allaasalla får også prøve seg på sirkus, drama og tegning og maling i tillegg til musikk. 

Hokus pokus 1-2 år med foreldreInstrumenter

Dette er en gruppe hvor barn i alderen 1 til 2 år leker med musikk, sang, regler og bevegelse sammen med en foresatt, eller annen som står barnet nær. 

Filiokus 3-4 år

Dette er en gruppe for barn fra 3-4 år. Her skal barna lære seg å være på time uten foresatte. Vi jobber videre med musikk, sang, regler og bevegelse.

Allabasalla 5-6 år

Undervisningen i Allabasalla er lagt opp som en kulturkarusell som gjennom skoleåret er innom et mangfold av ulike kunst- og kulturuttrykk. Her får man smakebiter på noe av det kulturskolen og det kulturelle nærmiljøet har å by på. 

Kreativ førskole, tider:

  • Hokus Pokus: 1-2 år m/foreldre   Tirs  17.00 - 17.45
  • Filiokus:          3-4 år                      Tirs  17.55 - 18.40
  • Allabasalla:     5-6 år                      Man 17.00 - 17.45


For mer informasjon og påmelding: Tlf. 33173990 eller mail: solvi.haraldseth.lysnes@larvik.kommune.no

 

BARNEHAGE

Alle kommunale barnehager får ukentlig musikktilbud fra Larvik kulturskole.

 

KULTURPARAPLYEN

Har du lyst til å lære å synge, spille, danse eller male?

Kulturparaplyen er et tilrettelagt tilbud til barn og unge. Dette tilbudet er et samarbeid mellom Larvik kulturskole, avdeling Fritid og støttekontakttjenesten i Larvik kommune. 

Maling

Dette er et tilbud hvor barn og unge får prøve ulike kulturaktiviteter slik som musikk, dans, formingsaktiviteter og ulike idrettsaktiviteter med mer. Vi legger også inn pause med forfriskninger.

Målgruppe for dette tilbudet er barn og ungdom som trenger noe tilrettelegging, fra 8 år og oppover.

 

 

Tid. Torsdager fra kl. 17.00-19.30

Undervisningen foregår på Larvik kulturskole, Sliperiet

Det er også mulighet til kun å delta på enkelte deler av aktivitetene:

  • Kulturparaply, musikk:             kl. 17.00-18.00, musikk og bevegelse
  • Kulturparaply, bilde:                 kl. 17.00-18.00, figur og bilde
  • Kulturparplyen, pause:             kl. 18.00-18.30, frukt m.m.
  • Kulturparaply fysak:                 kl. 18.30-19.30, lek og fysiske aktiviteter

 

Kulturparaplyen vil foregå gjennom hele året og følger skolens ferier og fridager.

 

MOSAIKK

 

Dette er en musikkgruppe for ungdom og voksne mennesker med en utviklingshemming. Vi synger, spiller ulike rytmeinstrumenter, lytter og beveger oss til musikk.

På Mosaikken ønsker vi å oppnå gode musikalske og sosiale opplevelser sammen.

 

Tid: Torsdager kl. 18.15-19.00

Undervisningen foregår på Larvik kulturskole, Sliperiet

Mosaikk vil foregå gjennom hele året og følger skolens ferier og fridager.

 

Eldre

Vi reiser rundt på besøk på kommunens sykehjem og underholder og aktiviserer gjennom bevegelse, sang og musikk.

 Teater¨¨