Innmelding/påmelding

Når du er innmeldt som elev ved kulturskolen beholder du plassen din helt til den blir sagt opp skriftlig. Unntakene gjelder kurs som begynner og avsluttes til bestemt datoer utenom de ordinære semestrene.

  • Et skoleår varer fra august til juni, og et semester varer ½ år.
  • Vi følger grunnskolens ferier og fridager.
  • Undervisningen foregår oftest på ettermiddagstid.

Opptak skjer vanligvis om høsten, men oppstår det ledige plasser tar vi opp gjennom hele skoleåret.

 

Elevavgifter Larvik kulturskole
2017
Priser per semester

Ordinær plass musikk

1500

Ordinær plass visuelle kunstfag

1500

Barnegrupper 

1500

Kulturparaply/Mosaikk

1500

Gruppeundervisning gitar/piano

1100

Faste timeplanlagte ensembler (med ordinær plass )

500

Faste timeplanlagte ensembler (uten ordinær plass)

1100

Barnekor/vokalensemble

1500

Fordypningsavgift 

750

Materiellavgift visuelle kunstfag

250

Instrumentleie

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi imøtekommer familier med betalingsutfordringer, ta kontakt med oss så finner vi en løsning.  

 

Har du søsken som får undervisning ved kulturskolen, reduseres semesteravgiften med 25 % på første og deretter 50 %. Vi sender regning på beløpet 1 gang hvert semester.

Vanligvis gis ukentlige undervisning fra 20 min til 1 ½ time avhengig av om du undervises alene eller i en gruppe. Et skoleår kan også organiseres med flere undervisningstimer hver uke over kortere tidsperioder. 

Kulturskolen har utleie av flere instrumenter.

Ved sykdom skaffer kulturskolen vikar. Hvis dette ikke lar seg gjøre, forsøker vi å varsle deg på forhånd om at timen utgår. For å få dette til må vi få beskjed om hvem vi skal ta kontakt med og til hvilke telefonnumre vi kan gi beskjed på dagtid. Hvis du selv har fravær trenger vi å få beskjed om dette.

Undervisningen foregår i kulturskolens lokale hvis ikke annet er avtalt.

Søk om plass Larvik kulturskole