Timeplan

«Å endre levevaner og å mestre livet med helseplager og sykdom kan være krevende. På frisklivssentralen får deltakerne hjelp til dette gjennom metoder med dokumentert effekt»
- Helsedirektoratet

Kontakt oss

  1. Frisklivssentralen